:פרטים אישיים

תאריך לידה

בחר תמונה לרשיון
תמונת פספורט

:פרטי צניחה

תוקף אישור רפואי

מספר פציעות בשנה האחרונה

עמוד טופס התקדמות חתום
תצלום טופס התקדמות חתום

פורמט תמונה בלבד

צילום אישור רפואי

מספר תקלות בשנה האחרונה

פורמט תמונה בלבד

תוקף רישיון

 מספר צניחות בשנה האחרונה

מספר רישיון

מספר צניחות 

במידה ומעוניינים לשנות דרוג \ סטטוס יש לצרף טופס התקמדות חתום

ביטוח תאונות אישיות
PDF מסמך

בלבד PDF פורמט

צרף עמוד לוג-בוק אחרון
עמוד לוג-בוג אחרון

פורמט תמונה בלבד

מועדון ראשי

הסמכות שברשותי

Coach

Videographer

TI

AFFI

C_E

TI_E

AFFI_E

.אני הר"מ מבקש להתקבל כחבר בעמותה: האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

אני מכיר ותומך במטרות האגודה ומקבל עלי את דרכי פעולתה. הנני מתחייב כחבר, לקרוא ולקיים את כל הוראות התקנון ולפעול על פי ההוראות, הכללים וההחלטות של ועד העמותה ונציגיה המוסמכים

.עלות דמי חברות בעמותה, למשך שנה, עומדים ע"ס של 300 ש"ח

!ידוע לי כי דמי החבר אינם כוללים כיסוי ביטוחי

לאחר לחיצה על  שלח יש להמתין 

להודעת הצלחה \ שגיאה

*אם לחצני הקבצים משנים צבע לאפור זה סימן שהקבצים מועלים לשרת תהליך שעשוי לקחת זמן

האיגוד הישראלי לצניחה חופשית 2020

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now